Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

BIBLIOTEKA SZKOLNA  W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH  W KOLBUSZOWEJ DOLNEJ

Bibliotekarz: Patrycja Zawisza

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku.

Czas pracy biblioteki szkolnej to 15 godzin tygodniowo, w tym:

 • 5 godzin w szkole podstawowej
 • 5 godzin w szkole gimnazjalne
 • 5 godzin w przysposabiającej do pracy

Zadania biblioteki:

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych
 • obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej
 • zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,kształtowanie ich kultury czytelniczej
 • wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji ścieżki edukacja czytelnicza i medialna
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole.

 

Funkcje biblioteki:

 • służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole
 • jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele, bibliotekarz, korzystając ze zgromadzonych zbiorów
 • pełni funkcje ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

REGULAMIN  BIBLIOTEKI

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i wszyscy inni pracownicy oraz rodzice uczniów.

Biblioteka otwarta jest według harmonogramu umieszczonego na drzwiach wejściowych.

Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem i godzinami otwarcia biblioteki.

Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek.

Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.

Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.

Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenie.

Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres jednego miesiąca.

Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów zwrotów.

Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemplarz.

Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie w  bibliotece.

W bibliotece obowiązuje cisza.

Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

W przypadku odejścia ze szkoły każdy czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI

 

Biblioteka pracuje w oparciu o plan pracy biblioteki. Zbiory biblioteczne są udostępniane uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły od poniedziałku do piątku, według harmonogramu otwarcia biblioteki. W bibliotece prowadzone są z uczniami lekcje biblioteczne.

Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej podczas zajęć wolnych, w trakcie przerw, a także po skończonych zajęciach.

W bibliotece wykonywane są prace biblioteczno-techniczne, takie jak:

ü    zakładanie kart czytelniczy nowym uczniom,

ü    porządkowanie księgozbioru i biblioteki,

ü    podklejanie książek,

ü    wykonanie wystroju biblioteki,

ü    sporządzenie regulaminu biblioteki,

ü    wpisywanie do księgi inwentarzowej nowych pozycji książkowych,

ü    wypisywanie nowych kart książkowych.

Zbiory biblioteczne na bieżąco są wpisywane do księgi inwentarzowej biblioteki. Zwiększenie księgozbioru następuje w formie zakupu oraz darowizny.

W bibliotece szkolnej systematycznie prowadzone są wpisy do księgi inwentarzowej oraz naprawia uszkodzone egzemplarze i oprawia książki.

Celem pracy biblioteki szkolnej  jest zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz kształtowanie zainteresowań czytelniczych uczniów.

ZBIORY BIBLIOTECZNE OBEJMUJĄ:

bajki, baśnie, legendy – w formie pisemnej i na płycie

opowiadania dla najmłodszych

powieści przygodowe

powieści fantastyczne

książki multimedialne

tablice edukacyjne

gry edukacyjne

poradniki

czasopisma

encyklopedie

słowniki

leksykony

atlasy

lektury

wiersze

książki tematyczne

literatura dziecięca

literatura młodzieżowa