Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Działania podejmowane przez Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej  są w zależności od potrzeb i wytycznych działań Caritas.

Głównym celem SKC jest działalność charytatywno- opiekuńczo-   wychowawcza  wynikająca z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego realizowanego na co dzień względem każdego człowieka
        Założeniem jest kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych. Młodzież angażując się w proponowane akcje charytatywne takie jak m.in. rozprowadzanie  świec wigilijnych, baranków wielkanocnych, kiermasze  wprowadzają  w życie przykazanie  miłości i wzmacniają pożądane  społecznie postawy.  

             Spotkania formacyjne odbywają się dwa razy w tygodniu poprzez które uczniowie zdobywają  wiedzę ogólną i religijną
       

Terminy spotkań ;

Poniedziałek         13.45-14.30
Środa                     14.30-15.15

Organizacja daje szansę na rozwijanie i doskonalenie własnych talentów . Włączając się w przygotowanie gazetki ściennej dostosowanej do roku liturgicznego, akademii , a także przygotowując prace na kiermasz. Szkolne Koło Caritas jest inicjatorem wewnątrzszkolnego konkursu „ Paciorki Różańca”.  

Współpracujemy z Caritas parafialnym i Diecezjalnym oraz organizacjami szkolnymi. Podejmowane działania uczą umiejętnej pracy we wspólnocie, odpowiedzialności za podjęte zadania   jak również  wskazują hierarchię wartości.

 Dokumentacją pracy koła jest kronika.